The 7th Shields Open

Orden de Salida   Imprimir     World Tour 2019  
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 TANAKA, Yuta 72 72 0
2 KOBAYASHI, Hayato 78 78 6
3 KUMAKURA, Takuya 80 80 8
4 HIRANO, Yasuyuki 80 80 8
5 TOMIZAWA, Kazumi 81 81 9
6 Manabu, SHIRAKAWA 81 81 9
7 KUWATA, Hiroyuki 82 82 10
8 UCHIDA, Kenta 82 82 10
9 TSUZUKI, Tatsuto 82 82 10
10 OTSUKA, Takamasa 83 83 11
11 TSUJIMOTO, Ryo 83 83 11
12 HACHIYA, Hiroki 84 84 12
13 MINEO, Kazunobu 85 85 13
14 TANAKA, Yuki 85 85 13
15 TANAKA, Takeshi 86 86 14
16 TAKAHASHI, Hitoshi 87 87 15
17 YAMANO, Kaori 87 87 15
18 KOHASE, Fumito 87 87 15
19 MIKAZUKI, Yuki 88 88 16
20 SAITO, Shinya 88 88 16
21 YAMAGATA, Yuto 88 88 16
22 OYA, Kousuke 89 89 17
23 GUNJI, Kazuhisa 89 89 17
24 SHIBATA, Shintaro 89 89 17
25 MURASE, Kazutaka 90 90 18
26 Masayuki, TAKAMURA 90 90 18
27 FUKUSHIMA, Chikahisa 92 92 20
28 TAKAHASHI, Toshimasa 93 93 21
29 OTSUKA, Arihiro Eugene 93 93 21
30 AKOGI, Yoko 93 93 21
31 TAKEDA, Hironori 93 93 21
32 Taisei, KAWAMURA 94 94 22
33 YOSHIMURA, Kazuya 95 95 23
34 NEMOTO, Ouki 95 95 23
35 OKA, Hiroyuki 95 95 23
36 SHIMIZU, Yoshitada 96 96 24
37 Ryota, MAKABE 100 100 28
38 Kotaro, MATSUMOTO 101 101 29
39 ABE, Ayaka 102 102 30
40 Kohsuke, FUJIHARA 103 103 31
41 SUGIMOTO, Akira 104 104 32
42 SAITO, Risa 105 105 33
43 Kotaro, KAYAMAKI 107 107 35
44 Yuki, SERIZAWA 119 119 47
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 TANAKA, Yuta 72 72 0
2 KOBAYASHI, Hayato 78 78 6
3 KUMAKURA, Takuya 80 80 8
4 HIRANO, Yasuyuki 80 80 8
5 TOMIZAWA, Kazumi 81 81 9
6 Manabu, SHIRAKAWA 81 81 9
7 KUWATA, Hiroyuki 82 82 10
8 UCHIDA, Kenta 82 82 10
9 OTSUKA, Takamasa 83 83 11
10 TSUJIMOTO, Ryo 83 83 11
11 HACHIYA, Hiroki 84 84 12
12 MINEO, Kazunobu 85 85 13
13 TANAKA, Yuki 85 85 13
14 TAKAHASHI, Hitoshi 87 87 15
15 KOHASE, Fumito 87 87 15
16 MIKAZUKI, Yuki 88 88 16
17 SAITO, Shinya 88 88 16
18 YAMAGATA, Yuto 88 88 16
19 OYA, Kousuke 89 89 17
20 GUNJI, Kazuhisa 89 89 17
21 SHIBATA, Shintaro 89 89 17
22 MURASE, Kazutaka 90 90 18
23 Masayuki, TAKAMURA 90 90 18
24 FUKUSHIMA, Chikahisa 92 92 20
25 TAKEDA, Hironori 93 93 21
26 Taisei, KAWAMURA 94 94 22
27 Ryota, MAKABE 100 100 28
28 Kotaro, MATSUMOTO 101 101 29
29 Kohsuke, FUJIHARA 103 103 31
30 SUGIMOTO, Akira 104 104 32
31 Kotaro, KAYAMAKI 107 107 35
32 Yuki, SERIZAWA 119 119 47
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 87 87 15
2 AKOGI, Yoko 93 93 21
3 ABE, Ayaka 102 102 30
4 SAITO, Risa 105 105 33
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 TSUZUKI, Tatsuto 82 82 10
2 TANAKA, Takeshi 86 86 14
3 TAKAHASHI, Toshimasa 93 93 21
4 OTSUKA, Arihiro Eugene 93 93 21
5 YOSHIMURA, Kazuya 95 95 23
6 NEMOTO, Ouki 95 95 23
7 OKA, Hiroyuki 95 95 23
8 SHIMIZU, Yoshitada 96 96 24
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes