Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2019

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 TANAKA, Yuta F 0 72 0
2 KOBAYASHI, Hayato F 6 78 6
3 KUMAKURA, Takuya F 8 80 8
4 HIRANO, Yasuyuki F 8 80 8
5 Manabu, SHIRAKAWA F 9 81 9
6 TOMIZAWA, Kazumi F 9 81 9
7 UCHIDA, Kenta F 10 82 10
8 KUWATA, Hiroyuki F 10 82 10
9 TSUZUKI, Tatsuto F 10 82 10
10 OTSUKA, Takamasa F 11 83 11
11 TSUJIMOTO, Ryo F 11 83 11
12 HACHIYA, Hiroki F 12 84 12
13 MINEO, Kazunobu F 13 85 13
14 TANAKA, Yuki F 13 85 13
15 TANAKA, Takeshi F 14 86 14
16 YAMANO, Kaori F 15 87 15
17 TAKAHASHI, Hitoshi F 15 87 15
18 KOHASE, Fumito F 15 87 15
19 MIKAZUKI, Yuki F 16 88 16
20 SAITO, Shinya F 16 88 16
21 YAMAGATA, Yuto F 16 88 16
22 OYA, Kousuke F 17 89 17
23 SHIBATA, Shintaro F 17 89 17
24 GUNJI, Kazuhisa F 17 89 17
25 MURASE, Kazutaka F 18 90 18
26 Masayuki, TAKAMURA F 18 90 18
27 FUKUSHIMA, Chikahisa F 20 92 20
28 OTSUKA, Arihiro Eugene F 21 93 21
29 TAKAHASHI, Toshimasa F 21 93 21
30 AKOGI, Yoko F 21 93 21
31 TAKEDA, Hironori F 21 93 21
32 Taisei, KAWAMURA F 22 94 22
33 YOSHIMURA, Kazuya F 23 95 23
34 NEMOTO, Ouki F 23 95 23
35 OKA, Hiroyuki F 23 95 23
36 SHIMIZU, Yoshitada F 24 96 24
37 Ryota, MAKABE F 28 100 28
38 Kotaro, MATSUMOTO F 29 101 29
39 ABE, Ayaka F 30 102 30
40 Kohsuke, FUJIHARA F 31 103 31
41 SUGIMOTO, Akira F 32 104 32
42 SAITO, Risa F 33 105 33
43 Kotaro, KAYAMAKI F 35 107 35
44 Yuki, SERIZAWA F 47 119 47
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 TANAKA, Yuta F 0 72 0
2 KOBAYASHI, Hayato F 6 78 6
3 KUMAKURA, Takuya F 8 80 8
4 HIRANO, Yasuyuki F 8 80 8
5 TOMIZAWA, Kazumi F 9 81 9
6 Manabu, SHIRAKAWA F 9 81 9
7 KUWATA, Hiroyuki F 10 82 10
8 UCHIDA, Kenta F 10 82 10
9 TSUJIMOTO, Ryo F 11 83 11
10 OTSUKA, Takamasa F 11 83 11
11 HACHIYA, Hiroki F 12 84 12
12 MINEO, Kazunobu F 13 85 13
13 TANAKA, Yuki F 13 85 13
14 TAKAHASHI, Hitoshi F 15 87 15
15 KOHASE, Fumito F 15 87 15
16 MIKAZUKI, Yuki F 16 88 16
17 SAITO, Shinya F 16 88 16
18 YAMAGATA, Yuto F 16 88 16
19 OYA, Kousuke F 17 89 17
20 GUNJI, Kazuhisa F 17 89 17
21 SHIBATA, Shintaro F 17 89 17
22 MURASE, Kazutaka F 18 90 18
23 Masayuki, TAKAMURA F 18 90 18
24 FUKUSHIMA, Chikahisa F 20 92 20
25 TAKEDA, Hironori F 21 93 21
26 Taisei, KAWAMURA F 22 94 22
27 Ryota, MAKABE F 28 100 28
28 Kotaro, MATSUMOTO F 29 101 29
29 Kohsuke, FUJIHARA F 31 103 31
30 SUGIMOTO, Akira F 32 104 32
31 Kotaro, KAYAMAKI F 35 107 35
32 Yuki, SERIZAWA F 47 119 47
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori F 15 87 15
2 AKOGI, Yoko F 21 93 21
3 ABE, Ayaka F 30 102 30
4 SAITO, Risa F 33 105 33
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 TSUZUKI, Tatsuto F 10 82 10
2 TANAKA, Takeshi F 14 86 14
3 TAKAHASHI, Toshimasa F 21 93 21
4 OTSUKA, Arihiro Eugene F 21 93 21
5 YOSHIMURA, Kazuya F 23 95 23
6 NEMOTO, Ouki F 23 95 23
7 OKA, Hiroyuki F 23 95 23
8 SHIMIZU, Yoshitada F 24 96 24
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes