CHINA TOUR QingLongDian Open 2019

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 ZUO, Ji Hong 60 60 -12
2 WANG, Lin 60 60 -12
3 SUN, Zhong 60 60 -12
4 WANG, Yang 63 63 -9
5 YIN, Jian Jun 64 64 -8
6   HU, Xun 68 68 -4
7   Chen, Jian Guo 69 69 -3
8   SHI, Geng Chen 69 69 -3
9 XU, Xiao Long 69 69 -3
10   HUANG, Ya 70 70 -2
11 LIN, Ying Yi 71 71 -1
12 WANG, Bing 72 72
13   Wang, Sheng 73 73 1
14 SUI, Steven 73 73 1
15 LOU, Qun 73 73 1
16 WANG, Xin Xin 74 74 2
17 WANG, Chun Hua 76 76 4
18 TANG, Feng Hua 76 76 4
19 ZHANG, Yi Di 76 76 4
20 YIN, Zhou Zhe 77 77 5
21 ZUO, Jun 78 78 6
22   ZHANG, Yong 79 79 7
23 YAO, Jian Ming 79 79 7
24 LI, Zhi Qiang 80 80 8
25 ZHANG, Jie 81 81 9
26   SUN, Peng xiang 83 83 11
27   HU, Zhi Hui 83 83 11
28   LIU, Jun 85 85 13
29   WANG, Jun 86 86 14
30   LIANG, Hong 86 86 14
31   ZHANG, Shu Xia 88 88 16
32   LI, Juan 89 89 17
33 WEI, Xing Shi 89 89 17
34   Feng, Jiang Shan 90 90 18
35   HE, Li 91 91 19
36 DONG, Ding 91 91 19
37 HAN, LI Xin 92 92 20
38   Chen, Mei Juan 93 93 21
39   Yang, Zheng Xia 94 94 22
40   CHEN, Da Peng 95 95 23
41   ZHANG, You Xian 99 99 27
42   MA, Jian 101 101 29
43   ZHU, Jing Bao 104 104 32
44   ZHOU, Hong 110 110 38
45   WANG, Yan Mei 111 111 39
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 ZUO, Ji Hong 60 60 -12
2 WANG, Lin 60 60 -12
3 SUN, Zhong 60 60 -12
4 WANG, Yang 63 63 -9
5 YIN, Jian Jun 64 64 -8
6   HU, Xun 68 68 -4
7   Chen, Jian Guo 69 69 -3
8   SHI, Geng Chen 69 69 -3
9 XU, Xiao Long 69 69 -3
10   HUANG, Ya 70 70 -2
11 WANG, Bing 72 72
12   Wang, Sheng 73 73 1
13 SUI, Steven 73 73 1
14 LOU, Qun 73 73 1
15 WANG, Chun Hua 76 76 4
16 TANG, Feng Hua 76 76 4
17 ZHANG, Yi Di 76 76 4
18 YIN, Zhou Zhe 77 77 5
19 ZUO, Jun 78 78 6
20   ZHANG, Yong 79 79 7
21 YAO, Jian Ming 79 79 7
22 LI, Zhi Qiang 80 80 8
23   SUN, Peng xiang 83 83 11
24   HU, Zhi Hui 83 83 11
25   LIU, Jun 85 85 13
26   WANG, Jun 86 86 14
27   LIANG, Hong 86 86 14
28   ZHANG, Shu Xia 88 88 16
29 WEI, Xing Shi 89 89 17
30   Feng, Jiang Shan 90 90 18
31   HE, Li 91 91 19
32 HAN, LI Xin 92 92 20
33   CHEN, Da Peng 95 95 23
34   ZHANG, You Xian 99 99 27
35   MA, Jian 101 101 29
36   ZHU, Jing Bao 104 104 32
37   ZHOU, Hong 110 110 38
38   WANG, Yan Mei 111 111 39
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 WANG, Lin 60 60 -12
2 WANG, Yang 63 63 -9
3   HU, Xun 68 68 -4
4   SHI, Geng Chen 69 69 -3
5 XU, Xiao Long 69 69 -3
6   HUANG, Ya 70 70 -2
7 WANG, Chun Hua 76 76 4
8 ZHANG, Yi Di 76 76 4
9 YIN, Zhou Zhe 77 77 5
10 ZUO, Jun 78 78 6
11   ZHANG, Yong 79 79 7
12   SUN, Peng xiang 83 83 11
13   HU, Zhi Hui 83 83 11
14   LIU, Jun 85 85 13
15   WANG, Jun 86 86 14
16   LIANG, Hong 86 86 14
17   ZHANG, Shu Xia 88 88 16
18   HE, Li 91 91 19
19   CHEN, Da Peng 95 95 23
20   ZHANG, You Xian 99 99 27
21   MA, Jian 101 101 29
22   ZHU, Jing Bao 104 104 32
23   ZHOU, Hong 110 110 38
24   WANG, Yan Mei 111 111 39
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 LIN, Ying Yi 71 71 -1
2 WANG, Xin Xin 74 74 2
3 ZHANG, Jie 81 81 9
4   LI, Juan 89 89 17
5 DONG, Ding 91 91 19
6   Chen, Mei Juan 93 93 21
7   Yang, Zheng Xia 94 94 22
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 ZUO, Ji Hong 60 60 -12
2 SUN, Zhong 60 60 -12
3 YIN, Jian Jun 64 64 -8
4   Chen, Jian Guo 69 69 -3
5 WANG, Bing 72 72
6   Wang, Sheng 73 73 1
7 SUI, Steven 73 73 1
8 LOU, Qun 73 73 1
9 TANG, Feng Hua 76 76 4
10 YAO, Jian Ming 79 79 7
11 LI, Zhi Qiang 80 80 8
12 WEI, Xing Shi 89 89 17
13   Feng, Jiang Shan 90 90 18
14 HAN, LI Xin 92 92 20
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes