CHINA TOUR Anhui FootGolf OPen 2019

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YIN, Jian Jun 76 76 4
2 WANG, Yang 77 77 5
3 XU, Xiao Long 79 79 7
4 HUANG, Ya 80 80 8
5 AN, Yu Qiang BFGL 80 80 8
6 ZUO, Ji Hong 81 81 9
7 ZHANG, Wei 81 81 9
8 WANG, Lin 82 82 10
9 SUN, Zhong 82 82 10
10 MAO, Bing Xin 82 82 10
11 TANG, Feng Hua 87 87 15
12 SUI, Steven 87 87 15
13 ZHANG, Yi Di 88 88 16
14 HAN, LI Xin 89 89 17
15 YAO, Jian Ming 89 89 17
16 WANG, Bing 89 89 17
17 LIN, Ying Yi 90 90 18
18 WEI, Xing Shi 90 90 18
19 WANG, Chun Hua 92 92 20
20 LI, Zhi Qiang 92 92 20
21 ZUO, Jun 93 93 21
22   ZHANG, Yong 94 94 22
23 LI, Huan Zhen BFGL 95 95 23
24   ZHANG, Li Feng AFGC 95 95 23
25   Chen, Jian Guo 96 96 24
26   HU, Zhi Hui 96 96 24
27 LOU, Qun 98 98 26
28 DONG, Ding 99 99 27
29   Yang, Zheng Xia 99 99 27
30   WANG, Jun 100 100 28
31   ZHANG, You Xian 102 102 30
32   Liu, Dong Hui 102 102 30
33 ZHANG, Jie 103 103 31
34   Feng, Jiang Shan 103 103 31
35   LIU, Jun 103 103 31
36   MA, Jian 105 105 33
37   Wang, Sheng 106 106 34
38   Cao, Hong Mei 107 107 35
39   CHEN, Da Peng 110 110 38
40   QIAN, Rong AFGC 124 124 52
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YIN, Jian Jun 76 76 4
2 WANG, Yang 77 77 5
3 XU, Xiao Long 79 79 7
4 HUANG, Ya 80 80 8
5 AN, Yu Qiang BFGL 80 80 8
6 ZUO, Ji Hong 81 81 9
7 ZHANG, Wei 81 81 9
8 WANG, Lin 82 82 10
9 SUN, Zhong 82 82 10
10 MAO, Bing Xin 82 82 10
11 TANG, Feng Hua 87 87 15
12 SUI, Steven 87 87 15
13 ZHANG, Yi Di 88 88 16
14 HAN, LI Xin 89 89 17
15 YAO, Jian Ming 89 89 17
16 WANG, Bing 89 89 17
17 WEI, Xing Shi 90 90 18
18 WANG, Chun Hua 92 92 20
19 LI, Zhi Qiang 92 92 20
20 ZUO, Jun 93 93 21
21   ZHANG, Yong 94 94 22
22 LI, Huan Zhen BFGL 95 95 23
23   ZHANG, Li Feng AFGC 95 95 23
24   Chen, Jian Guo 96 96 24
25   HU, Zhi Hui 96 96 24
26 LOU, Qun 98 98 26
27   WANG, Jun 100 100 28
28   ZHANG, You Xian 102 102 30
29   Liu, Dong Hui 102 102 30
30   Feng, Jiang Shan 103 103 31
31   LIU, Jun 103 103 31
32   MA, Jian 105 105 33
33   Wang, Sheng 106 106 34
34   CHEN, Da Peng 110 110 38
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 WANG, Yang 77 77 5
2 XU, Xiao Long 79 79 7
3 HUANG, Ya 80 80 8
4 AN, Yu Qiang BFGL 80 80 8
5 WANG, Lin 82 82 10
6 MAO, Bing Xin 82 82 10
7 ZHANG, Yi Di 88 88 16
8 WANG, Chun Hua 92 92 20
9 ZUO, Jun 93 93 21
10   ZHANG, Yong 94 94 22
11 LI, Huan Zhen BFGL 95 95 23
12   ZHANG, Li Feng AFGC 95 95 23
13   HU, Zhi Hui 96 96 24
14   WANG, Jun 100 100 28
15   ZHANG, You Xian 102 102 30
16   LIU, Jun 103 103 31
17   MA, Jian 105 105 33
18   CHEN, Da Peng 110 110 38
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 LIN, Ying Yi 90 90 18
2 DONG, Ding 99 99 27
3   Yang, Zheng Xia 99 99 27
4 ZHANG, Jie 103 103 31
5   Cao, Hong Mei 107 107 35
6   QIAN, Rong AFGC 124 124 52
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YIN, Jian Jun 76 76 4
2 ZUO, Ji Hong 81 81 9
3 ZHANG, Wei 81 81 9
4 SUN, Zhong 82 82 10
5 TANG, Feng Hua 87 87 15
6 SUI, Steven 87 87 15
7 HAN, LI Xin 89 89 17
8 YAO, Jian Ming 89 89 17
9 WANG, Bing 89 89 17
10 WEI, Xing Shi 90 90 18
11 LI, Zhi Qiang 92 92 20
12   Chen, Jian Guo 96 96 24
13 LOU, Qun 98 98 26
14   Liu, Dong Hui 102 102 30
15   Feng, Jiang Shan 103 103 31
16   Wang, Sheng 106 106 34
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes